Dizajnujeme a vyrábame kolimátory pre profesionálov v armáde, ozbrojené zložky aj pre civilné použitie - zoznámte sa s kolimátormi Shield Sights

shield sights - rms

Od pôvodného dizajnu v roku 1996 Shield Sights pokračuje vo výrobe najmenších, najľahších a najodolnejších bodových zameriavačov na svete. Shield Mini Sight, ktorý sa dlhé roky predáva pod inými značkami, možno poznáte ako Firepoint, Tasco Optima, Trijicon RedDot alebo JPoint.Na základe našich širokých znalostí, ktoré sme nazbierali za 30 rokov v tomto odvetví, sa neustále snažíme vyvíjať  inovatívne produkty, ktoré umožňujú zasiahnuť cieľ presne a včas.

sis2 headroom - SHIELD SIGHTS od Kolimátor.sk

FILOZOFIA SHIELD SIGHTS

Prevedenie – najefektívnejšie prepojenie medzi zameriavačom a zbraňou.
Forma – kolimátor je malý a ľahký, a zároveň ponúka najlepšie vizuálne vlastnosti.
Funkcia – kolimátor zlepšuje schopnosť strelca včas zasiahnuť akýkoľvek zvolený cieľ.

Ako skúsení strelci chceme v Shield Sights vyvíjať vybavenie, ktoré našim zákazníkom zaistí tie najlepšie výsledky pri streľbe – a to začleňovaním znalostí, ktoré sme získali počas 40-ročného výcviku a medzinárodných praktických skúseností so streľbou, vykonávaných na najvyššej úrovni.

Pri dizajnovaní našich produktov Shield Sights, nepridávame na kolimátor prvky, ktoré sú zbytočné (ak nie sú vyslovene vyžadované). Venujeme pozornosť kľúčovým prvkom, ktoré zlepšujú streleckú schopnosť našich zákazníkov. Patrí medzi ne výška zameriavača nad líniou vývrtu, ktorá napomáha včasnému zameraniu cieľa. Celková veľkosť našich kolimátorov zabezpečuje, že zameriavač nie je rušivý alebo veľký a neobmedzuje, nestmavuje ani nezakrýva informácie zo zorného poľa strelca. Toto sú kľúčové aspekty pre akýkoľvek typ streľby – aby naši zákazníci získali výhodu v akejkoľvek tréningovej, súťažnej alebo život ohrozujúcej situácii a podávať nadštandardný výkon.